Tìm thấy thi thể người vợ trẻ nhảy cầu tự tử trước mặt chồng con

Tìm thấy thi thể người vợ trẻ nhảy cầu tự tử trước mặt chồng con

Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu Lèn

Tìm thấy thi thể người phụ nữ nhảy cầu Lèn

Cãi nhau với chồng trên cầu, người phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫn

Cãi nhau với chồng trên cầu, người phụ nữ nhảy xuống sông tự vẫn

Chồng ôm con nhỏ hoảng loạn kêu cứu khi thấy vợ nhảy cầu tự tử

Chồng ôm con nhỏ hoảng loạn kêu cứu khi thấy vợ nhảy cầu tự tử

Vợ trẻ bất ngờ nhảy cầu tự tử, chồng ôm con 1 tuổi chạy khắp nơi kêu cứu

Vợ trẻ bất ngờ nhảy cầu tự tử, chồng ôm con 1 tuổi chạy khắp nơi kêu cứu

Chồng bế con bất lực nhìn vợ nhảy cầu tự tử

Chồng bế con bất lực nhìn vợ nhảy cầu tự tử

Sau cuộc cãi nhau, chồng bất lực nhìn vợ chìm xuống dòng nước

Sau cuộc cãi nhau, chồng bất lực nhìn vợ chìm xuống dòng nước

Thanh Hóa: Cãi nhau với chồng, người vợ nhảy cầu tự tử

Thanh Hóa: Cãi nhau với chồng, người vợ nhảy cầu tự tử