Báo động tình trạng trẻ tử vong vì đuối nước tăng cao vào dịp hè

Báo động tình trạng trẻ tử vong vì đuối nước tăng cao vào dịp hè

Theo bạn tắm kênh, bé gái 8 tuổi bị nước cuốn và mất tích

Theo bạn tắm kênh, bé gái 8 tuổi bị nước cuốn và mất tích

Chưa tìm thấy bé trai 8 tuổi mất tích khi tắm kênh Đôi ở Sài Gòn

Chưa tìm thấy bé trai 8 tuổi mất tích khi tắm kênh Đôi ở Sài Gòn

Theo bạn tắm kênh, bé trai 8 tuổi đuối nước tử vong

Theo bạn tắm kênh, bé trai 8 tuổi đuối nước tử vong

Bé trai 8 tuổi mất tích khi theo bạn tắm kênh Đôi

Bé trai 8 tuổi mất tích khi theo bạn tắm kênh Đôi

Cùng bạn đi tắm ở kênh Đôi, bé trai 8 tuổi mất tích

Cùng bạn đi tắm ở kênh Đôi, bé trai 8 tuổi mất tích

Bé trai 8 tuổi mất tích khi tắm cùng bạn ở kênh Đôi

Bé trai 8 tuổi mất tích khi tắm cùng bạn ở kênh Đôi

Bé trai 8 tuổi bị nước cuốn mất tích ở Sài Gòn

Bé trai 8 tuổi bị nước cuốn mất tích ở Sài Gòn

Người nhà bé trai gào thảm thiết khi nghe tin con 8 tuổi đuối nước

Người nhà bé trai gào thảm thiết khi nghe tin con 8 tuổi đuối nước

Bé trai 8 tuổi mất tích khi cùng bạn tắm kênh

Bé trai 8 tuổi mất tích khi cùng bạn tắm kênh

Theo bạn tắm kênh, bé trai 8 tuổi ở Sài Gòn bị mất tích

Theo bạn tắm kênh, bé trai 8 tuổi ở Sài Gòn bị mất tích

Đang tìm kiếm bé trai 8 tuổi tắm kênh Đôi bị đuối nước mất tích

Đang tìm kiếm bé trai 8 tuổi tắm kênh Đôi bị đuối nước mất tích