Tặng 1.300 cuốn vở cho học sinh Chôm Lôm

Tặng 1.300 cuốn vở cho học sinh Chôm Lôm

Bài học cho thủy điện 'ngẫu hứng' xả lũ

Thông lại cầu treo ở thượng nguồn sông Lam

Thông lại cầu treo ở thượng nguồn sông Lam

Thông lại cầu treo Chôm Lôm nơi xảy ra vụ chìm đò thảm khốc

Thông lại cầu treo Chôm Lôm nơi xảy ra vụ chìm đò thảm khốc

Hệ lụy nhãn tiền

Hệ lụy nhãn tiền

Sửa chữa cầu treo Chôm Lôm nơi xảy vụ chìm đò thảm khốc

Sửa chữa cầu treo Chôm Lôm nơi xảy vụ chìm đò thảm khốc

Công ty Thủy điện Bản Vẽ trao 300 triệu đồng hỗ trợ sửa chữa cầu treo Chôm Lôm

Cầu treo Chôm Lôm sập sau lũ, nghi vấn chất lượng duy tu?