Hạ Long: Tạo sức hút cho khu công nghiệp

Hạ Long: Tạo sức hút cho khu công nghiệp

Thời gian qua, TP Hạ Long đã quan tâm đầu tư nguồn lực, phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ làm tiền đề để...
Lắp đặt thành công phiến dầm đầu tiên cầu Cửa Lục 1

Lắp đặt thành công phiến dầm đầu tiên cầu Cửa Lục 1

Thực hiện đồng bộ các đột phá chiến lược

Thực hiện đồng bộ các đột phá chiến lược

Cần hệ thống thể chế chuẩn mực cho lớp doanh nhân 'chuẩn hóa'

Cần hệ thống thể chế chuẩn mực cho lớp doanh nhân 'chuẩn hóa'

Quảng Ninh: Gấp rút xây dựng cầu Cửa Lục

Quảng Ninh: Gấp rút xây dựng cầu Cửa Lục

Khởi công xây dựng Cầu Cửa Lục 1 TP Hạ Long

Khởi công xây dựng Cầu Cửa Lục 1 TP Hạ Long

Quảng Ninh chi hơn 2.100 tỷ xây cầu vượt vịnh Cửa Lục

Quảng Ninh chi hơn 2.100 tỷ xây cầu vượt vịnh Cửa Lục

Quảng Ninh khởi công xây cầu Cửa Lục 1 có vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng

Quảng Ninh khởi công xây cầu Cửa Lục 1 có vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng

Quảng Ninh: Khởi công xây dựng cầu Cửa Lục 1

Quảng Ninh: Khởi công xây dựng cầu Cửa Lục 1

Quảng Ninh khởi công xây dựng cầu Cửa Lục 1

Quảng Ninh khởi công xây dựng cầu Cửa Lục 1

Khởi công xây dựng cầu Cửa Lục 1

Khởi công xây dựng cầu Cửa Lục 1

Quảng Ninh khởi công xây cầu Cửa Lục 1 có vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng

Quảng Ninh khởi công xây cầu Cửa Lục 1 có vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng

Quảng Ninh khởi công xây dựng cầu Cửa Lục 1

Quảng Ninh khởi công xây dựng cầu Cửa Lục 1

Quảng Ninh sẽ khởi công 2 cầu Cửa Lục gần 4.000 tỷ vào cuối tháng 4

Quảng Ninh sẽ khởi công 2 cầu Cửa Lục gần 4.000 tỷ vào cuối tháng 4

Năm 2020 sẽ hoàn thành nhiều công trình giao thông trọng điểm

Năm 2020 sẽ hoàn thành nhiều công trình giao thông trọng điểm

Ấn tượng những thiết kế cầu Cửa Lục 1 và 3

Ấn tượng những thiết kế cầu Cửa Lục 1 và 3