Hà Tĩnh: Chính thức chuyển 18 bè 'mực nhảy' Vũng Áng đến Eo Bạch

Hà Tĩnh: Chính thức chuyển 18 bè 'mực nhảy' Vũng Áng đến Eo Bạch

Cá nuôi bè chết bất thường ở Vũng Áng: Nín thở chờ nguyên nhân

Cá nuôi bè chết bất thường ở Vũng Áng: Nín thở chờ nguyên nhân

Đang lấy mẫu xác định nguyên nhân cá nuôi bè nổi bị chết ở Kỳ Anh- Hà Tĩnh

Đang lấy mẫu xác định nguyên nhân cá nuôi bè nổi bị chết ở Kỳ Anh- Hà Tĩnh

Tìm nguyên nhân làm cá, mực chết ở cảng Vũng Áng

Tìm nguyên nhân làm cá, mực chết ở cảng Vũng Áng

Hà Tĩnh: Cá, mực trong lồng bè tại cảng Vũng Áng chết có thể do thiếu ôxy

Hà Tĩnh: Cá, mực trong lồng bè tại cảng Vũng Áng chết có thể do thiếu ôxy

Cá, mực ở bè nổi cảng Vũng Áng chết trắng bất thường

Cá, mực ở bè nổi cảng Vũng Áng chết trắng bất thường

Hà Tĩnh: Tìm nguyên nhân cá, mực chết ở cảng Vũng Áng

Hà Tĩnh: Tìm nguyên nhân cá, mực chết ở cảng Vũng Áng

Tìm nguyên nhân hàng trăm kg cá, mực ở Vũng Áng chết

Tìm nguyên nhân hàng trăm kg cá, mực ở Vũng Áng chết

Hà Tĩnh: Mực và cá lồng ở cảng Vũng Áng chết do thiếu ôxy

Hà Tĩnh: Mực và cá lồng ở cảng Vũng Áng chết do thiếu ôxy

Cá, mực trong bè nổi ở khu vực cảng Vũng Áng chết bất thường

Cá, mực trong bè nổi ở khu vực cảng Vũng Áng chết bất thường

Lại xảy ra hiện tượng cá chết ở Vũng Áng

Lại xảy ra hiện tượng cá chết ở Vũng Áng

Cá, mực chết ở Cảng Vũng Áng do… thiếu ô xi

Cá, mực chết ở Cảng Vũng Áng do… thiếu ô xi