Thủ phạm sát hại người phụ nữ trên ghe, trói hai tay đã sa lưới

Thủ phạm sát hại người phụ nữ trên ghe, trói hai tay đã sa lưới

Bắt nghi can giết phụ nữ, trói 2 tay nạn nhân trên ghe

Bắt nghi can giết phụ nữ, trói 2 tay nạn nhân trên ghe

Thông tin mới vụ người phụ nữ chết bất thường dưới ghe, hai tay bị trói

Thông tin mới vụ người phụ nữ chết bất thường dưới ghe, hai tay bị trói

Điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong tư thế 2 tay bị trói trên ghe

Điều tra vụ người phụ nữ tử vong trong tư thế 2 tay bị trói trên ghe

Chồng tá hỏa phát hiện vợ chết trong tư thế bị trói chặt tay

Chồng tá hỏa phát hiện vợ chết trong tư thế bị trói chặt tay

Chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong dưới ghe, hai tay bị trói

Chồng bàng hoàng phát hiện vợ tử vong dưới ghe, hai tay bị trói

Bán vé số về, chồng phát hiện vợ tử vong trong tư thế bị trói 2 tay

Bán vé số về, chồng phát hiện vợ tử vong trong tư thế bị trói 2 tay

Phát hiện phụ nữ tử vong trong tư thế 2 tay bị trói chặt

Phát hiện phụ nữ tử vong trong tư thế 2 tay bị trói chặt

Người phụ nữ tử vong bất thường trên ghe, 2 tay bị trói

Người phụ nữ tử vong bất thường trên ghe, 2 tay bị trói

Đi làm về, chồng tá hỏa phát hiện vợ tử vong trong tư thế bị trói 2 tay

Đi làm về, chồng tá hỏa phát hiện vợ tử vong trong tư thế bị trói 2 tay

Chồng phát hiện vợ chết trên ghe, hai tay bị trói

Chồng phát hiện vợ chết trên ghe, hai tay bị trói

Chồng phát hiện vợ tử vong dưới ghe, 2 tay bị trói

Chồng phát hiện vợ tử vong dưới ghe, 2 tay bị trói

Đồng Tháp: Chồng phát hiện vợ chết dưới ghe, hai tay bị trói

Đồng Tháp: Chồng phát hiện vợ chết dưới ghe, hai tay bị trói