SCIC hoàn thành thoái vốn toàn bộ tại CIENCO 5

SCIC hoàn thành thoái vốn toàn bộ tại CIENCO 5

SCIC thoái vốn hơn 175 tỷ đồng tại CIENCO5

SCIC thoái vốn hơn 175 tỷ đồng tại CIENCO5

SCIC thoái vốn hơn 175 tỷ đồng tại CIENCO 5

SCIC thoái vốn hơn 175 tỷ đồng tại CIENCO 5

SCIC sẽ thoái vốn hơn 175 tỷ đồng tại CIENCO5

SCIC sẽ thoái vốn hơn 175 tỷ đồng tại CIENCO5

Ngày 20/3/2020, SCIC thoái vốn hơn 175 tỷ đồng tại CIENCO5

Ngày 20/3/2020, SCIC thoái vốn hơn 175 tỷ đồng tại CIENCO5

SCIC thoái toàn bộ vốn tại CIENCO5

SCIC thoái toàn bộ vốn tại CIENCO5

SCIC chuẩn bị thoái vốn tại Tổng Công ty CIENCO5