Vĩnh Phúc: Nhiều dự án được đề xuất điều chỉnh tăng, giảm vốn

Vĩnh Phúc: Nhiều dự án được đề xuất điều chỉnh tăng, giảm vốn

4 năm thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn, nhiều dự án được đề xuất điều chỉnh tăng, giảm vốn...