Nâng chiều cao đê tả Bùi: Nước lũ có bị tràn vào nội thành Hà Nội?

Nâng chiều cao đê tả Bùi: Nước lũ có bị tràn vào nội thành Hà Nội?

Hà Nội nâng cấp đê tả Bùi sau trận lụt lịch sử

Hà Nội nâng cấp đê tả Bùi sau trận lụt lịch sử

Nâng cấp 1,5km đê tả Bùi ở huyện Chương Mỹ

Nâng cấp 1,5km đê tả Bùi ở huyện Chương Mỹ

Hà Nội: Xây mới 2 cây cầu tại hai huyện Thạch Thất, Chương Mỹ

Hà Nội: Xây mới 2 cây cầu tại hai huyện Thạch Thất, Chương Mỹ

Hà Nội: Đồng ý chủ trương nâng cấp đê tả Bùi ở Chương Mỹ

Hà Nội: Đồng ý chủ trương nâng cấp đê tả Bùi ở Chương Mỹ

Hà Nội: Phê duyệt nghiên cứu xây dựng cầu Kim Quan 1 ở Thạch Thất

Hà Nội: Phê duyệt nghiên cứu xây dựng cầu Kim Quan 1 ở Thạch Thất

Đê ở Chương Mỹ bị sạt lở nghiêm trọng

Đê ở Chương Mỹ bị sạt lở nghiêm trọng

Chương Mỹ cần hơn 447 tỷ đồng để triển khai đầu tư khẩn cấp các công trình chống lũ

Chương Mỹ cần hơn 447 tỷ đồng để triển khai đầu tư khẩn cấp các công trình chống lũ

Mực nước sông cao nhất từ trước đến nay, nguy cơ vỡ đê tả Bùi

Mực nước sông cao nhất từ trước đến nay, nguy cơ vỡ đê tả Bùi