Container rơi cầu

Container rơi cầu

Xe container lao xuống vực

Xe container lao xuống vực

Quảng Trị: Xe tải lao xuống suối, tài xế bị thương nặng

Quảng Trị: Xe tải lao xuống suối, tài xế bị thương nặng

Tông gãy thành cầu, xe đầu kéo lao xuống khe suối, tài xế mặc kẹt trong cabin

Tông gãy thành cầu, xe đầu kéo lao xuống khe suối, tài xế mặc kẹt trong cabin

Xe đầu kéo vượt thành cầu lao xuống khe suối tại Đakrông

Xe đầu kéo vượt thành cầu lao xuống khe suối tại Đakrông

Húc tung lan can cầu, container lao xuống suối

Húc tung lan can cầu, container lao xuống suối

Xe tải tông gãy lan can cầu lao xuống suối, tài xế bị thương nặng

Xe tải tông gãy lan can cầu lao xuống suối, tài xế bị thương nặng

Xe tải lao xuống vực sâu 12m, tài xế bị thương nặng

Xe tải lao xuống vực sâu 12m, tài xế bị thương nặng

Người dân giải cứu tài xế lái xe container bị rơi xuống vực sâu

Người dân giải cứu tài xế lái xe container bị rơi xuống vực sâu

Xe đầu kéo tông gãy thành cầu lao xuống cầu, tài xế mắc kẹt trong cabin

Xe đầu kéo tông gãy thành cầu lao xuống cầu, tài xế mắc kẹt trong cabin