Chưa đồng ý đục vòm cầu gầm đường sắt phố Phùng Hưng, Hà Nội

Chưa đồng ý đục vòm cầu gầm đường sắt phố Phùng Hưng, Hà Nội

Chưa đồng ý đục vòm cầu gầm đường sắt phố Phùng Hưng, Hà Nội

Chưa đồng ý đục vòm cầu gầm đường sắt phố Phùng Hưng, Hà Nội

Chưa cấp phép đục thông vòm cầu đường sắt trăm tuổi ở Hà Nội

Chưa cấp phép đục thông vòm cầu đường sắt trăm tuổi ở Hà Nội

Tin mới nhận

9 cây cầu tuyệt đẹp ở Ấn Độ

9 cây cầu tuyệt đẹp ở Ấn Độ

Trung Quốc lắp cầu đường sắt cao tốc trong 73 phút

Trung Quốc lắp cầu đường sắt cao tốc trong 73 phút

'Hút hồn' cây cầu gỗ giữa hẻm núi đá

'Hút hồn' cây cầu gỗ giữa hẻm núi đá

Mưa lớn ở Ấn Độ gây sập nhà, ô tô xe máy 'bơi' giữa đường phố

Mưa lớn ở Ấn Độ gây sập nhà, ô tô xe máy 'bơi' giữa đường phố

Ảnh hiếm đường sắt của quân Pháp bị Việt Minh đánh sập

Ảnh hiếm đường sắt của quân Pháp bị Việt Minh đánh sập