Sẽ xử lý nghiêm theo qui định đối với hành vi đốt pháo và chống đối lại CSGT

Sẽ xử lý nghiêm theo qui định đối với hành vi đốt pháo và chống đối lại CSGT

Đốt pháo sáng khi đón dâu, mẹ chú rể xuống xe lớn tiếng với CSGT

Đốt pháo sáng khi đón dâu, mẹ chú rể xuống xe lớn tiếng với CSGT

Vụ xe rước dâu đốt pháo bị chặn lại, mẹ chú rể lăng mạ CSGT: Có thể xử lý hình sự

Vụ xe rước dâu đốt pháo bị chặn lại, mẹ chú rể lăng mạ CSGT: Có thể xử lý hình sự

Hải Phòng: Bị CSGT dừng xe đón dâu vì đốt pháo, mẹ chú rể chống đối quyết liệt

Hải Phòng: Bị CSGT dừng xe đón dâu vì đốt pháo, mẹ chú rể chống đối quyết liệt

Bị chặn xe đi đón dâu, mẹ chú rể hùng hổ đòi đập xe, lớn tiếng với CSGT

Bị chặn xe đi đón dâu, mẹ chú rể hùng hổ đòi đập xe, lớn tiếng với CSGT

Xe đón dâu đốt pháo sáng, mẹ chú rể nói lời khiếm nhã với CSGT

Xe đón dâu đốt pháo sáng, mẹ chú rể nói lời khiếm nhã với CSGT

Mẹ chú rể chống đối CSGT chặn xe dâu vì đốt pháo

Mẹ chú rể chống đối CSGT chặn xe dâu vì đốt pháo

Đoàn xe rước dâu đốt pháo trên đường, mẹ chú rể thách thức CSGT

Đoàn xe rước dâu đốt pháo trên đường, mẹ chú rể thách thức CSGT

Hải Phòng: Xe đón dâu 'ăn mừng' đốt pháo trên đường, mẹ chú rể 'bật' lại CSGT

Hải Phòng: Xe đón dâu 'ăn mừng' đốt pháo trên đường, mẹ chú rể 'bật' lại CSGT

Mẹ chú rể lớn tiếng chống đối CSGT: 'Chị rất nóng tính'

Mẹ chú rể lớn tiếng chống đối CSGT: 'Chị rất nóng tính'

Tin thêm về vụ xe đón dâu đốt pháo, mẹ chú rể xỉ vả CSGT

Tin thêm về vụ xe đón dâu đốt pháo, mẹ chú rể xỉ vả CSGT

CSGT dừng xe đón dâu có hành vi đốt pháo, mẹ chú rể chống đối

CSGT dừng xe đón dâu có hành vi đốt pháo, mẹ chú rể chống đối

Xe rước dâu đốt pháo bị chặn lại, mẹ chú rể lăng mạ CSGT

Xe rước dâu đốt pháo bị chặn lại, mẹ chú rể lăng mạ CSGT

Đang lập hồ sơ xử lý vụ mẹ chú rể lăng mạ CSGT khi xe đón dâu có hành vi đốt pháo

Đang lập hồ sơ xử lý vụ mẹ chú rể lăng mạ CSGT khi xe đón dâu có hành vi đốt pháo