Tranh lụa đang 'hồi sinh'

Tranh lụa đang 'hồi sinh'

Tranh của họa sư Nam Sơn được mua với giá gần 12 tỷ

Tranh của họa sư Nam Sơn được mua với giá gần 12 tỷ

Tranh lụa của họa sĩ Việt được bán với mức giá kỷ lục gần 12 tỷ

Tranh lụa của họa sĩ Việt được bán với mức giá kỷ lục gần 12 tỷ

Bức tranh của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn lập kỷ lục đấu giá với gần 12 tỷ đồng

Bức tranh của họa sĩ Nguyễn Nam Sơn lập kỷ lục đấu giá với gần 12 tỷ đồng

'Thiếu nữ cầm quạt' của cố họa sĩ Nam Sơn được bán với giá kỷ lục

'Thiếu nữ cầm quạt' của cố họa sĩ Nam Sơn được bán với giá kỷ lục

Bức tranh 'Thiếu nữ cầm quạt' lập kỷ lục đấu giá với gần 12 tỷ đồng

Bức tranh 'Thiếu nữ cầm quạt' lập kỷ lục đấu giá với gần 12 tỷ đồng

'Thiếu nữ cầm quạt' của cố họa sĩ Nam Sơn bán mức kỷ lục 12 tỷ đồng

'Thiếu nữ cầm quạt' của cố họa sĩ Nam Sơn bán mức kỷ lục 12 tỷ đồng

Tranh Nguyễn Nam Sơn bán với giá kỷ lục 12 tỉ đồng

Tranh Nguyễn Nam Sơn bán với giá kỷ lục 12 tỉ đồng