Khảo sát ảnh hưởng nồng độ đồng dung môi (ethanol) đến quá trình trích ly thu nhận polyphenol từ vỏ quả mãng cầu ta (Annona squamosa L.) bằng CO2 siêu tới hạn

Khảo sát ảnh hưởng nồng độ đồng dung môi (ethanol) đến quá trình trích ly thu nhận polyphenol từ vỏ quả mãng cầu ta (Annona squamosa L.) bằng CO2 siêu tới hạn

TRẦN THỊ HỒNG CHÂU (Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM)
Ảnh hưởng của điều kiện trích ly hỗ trợ vi sóng đến hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng oxy hóa của dịch trích lá bồ ngót (Sauropus androgynus (L.) Merr)

Ảnh hưởng của điều kiện trích ly hỗ trợ vi sóng đến hàm lượng polyphenol và hoạt tính kháng oxy hóa của dịch trích lá bồ ngót (Sauropus androgynus (L.) Merr)

Giải pháp của BSR đạt giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15

Giải pháp của BSR đạt giải Ba Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật toàn quốc lần thứ 15

Những sáng kiến làm lợi 400 tỉ đồng tại BSR - (Bài 4)

Những sáng kiến làm lợi 400 tỉ đồng tại BSR - (Bài 4)

Xây hệ thống xử lý nước rỉ rác quy mô cấp huyện

Xây hệ thống xử lý nước rỉ rác quy mô cấp huyện

Nghiên cứu mô phỏng tháp chưng luyện gián đoạn chân không tinh chế tinh dầu hồi

Nghiên cứu mô phỏng tháp chưng luyện gián đoạn chân không tinh chế tinh dầu hồi

BSR thành công trong chế biến dầu nhập khẩu và sản xuất nhiên liệu hàng hải

BSR thành công trong chế biến dầu nhập khẩu và sản xuất nhiên liệu hàng hải

BSR đạt 8 giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Quảng Ngãi

BSR đạt 8 giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Quảng Ngãi