Đưa tỏi ra đảo Lý Sơn bằng đường bưu điện

Đưa tỏi ra đảo Lý Sơn bằng đường bưu điện

Phát hiện nhiều đối tượng 'hô biến' tỏi thường thành tỏi Lý Sơn

Phát hiện nhiều đối tượng 'hô biến' tỏi thường thành tỏi Lý Sơn

Phát hiện gần 90kg tỏi cô đơn chuyển ra đảo Lý Sơn qua đường bưu điện

Phát hiện gần 90kg tỏi cô đơn chuyển ra đảo Lý Sơn qua đường bưu điện

Ngư dân Lý Sơn liên tục đón lộc biển

Ngư dân Lý Sơn liên tục đón lộc biển

Ngư dân Lý Sơn mở cửa biển lấy may

Ngư dân Lý Sơn mở cửa biển lấy may

Ngư dân Lý Sơn mở cửa biển lấy may

Ngư dân Lý Sơn mở cửa biển lấy may

​ Lý Sơn- huyện đảo tiền tiêu vươn lên giàu mạnh

​ Lý Sơn- huyện đảo tiền tiêu vươn lên giàu mạnh

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Chủ quyền của ta, bà con cứ đánh bắt