Chàng trai sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Chàng trai sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Sống sót sau 49 ngày lênh đênh một mình trên biển

Sống sót sau 49 ngày lênh đênh một mình trên biển

Chàng trai Indonesia kể chuyện sống sót sau 49 ngày lênh đênh ở biển

Chàng trai Indonesia kể chuyện sống sót sau 49 ngày lênh đênh ở biển

Hành trình kỳ diệu của chàng thanh niên Indonesia lênh đênh 49 ngày trên biển

Hành trình kỳ diệu của chàng thanh niên Indonesia lênh đênh 49 ngày trên biển

Hành trình 49 ngày sống sót trên biển của chàng trai Indonesia

Hành trình 49 ngày sống sót trên biển của chàng trai Indonesia

Được giải cứu sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Được giải cứu sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Thanh niên Indonesia sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Thanh niên Indonesia sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Thanh niên Indonesia sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên biển

Thanh niên Indonesia sống sót sau 49 ngày trôi dạt trên biển