Cờ vây - chiến lược của Trung Quốc ở châu Mỹ Latinh

Cờ vây - chiến lược của Trung Quốc ở châu Mỹ Latinh

Người Trung Quốc yêu thích và rất sành sỏi với môn cờ vây. Đó là trò chơi ở dạng chiến lược, trong đó mục...