Ấn Độ - Malaysia tham gia diễn tập hàng hải chung ở biển Đông

Ấn Độ - Malaysia tham gia diễn tập hàng hải chung ở biển Đông

Được biết, mục đích của tập trận chung lần này là nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến của Hải quân...