Quảng Ninh điều tra nguyên nhân nghêu, ngao chết hàng loạt

Quảng Ninh điều tra nguyên nhân nghêu, ngao chết hàng loạt

Thất thần phát hiện hơn 100 tấn nghêu, ngao chết hàng loạt

Thất thần phát hiện hơn 100 tấn nghêu, ngao chết hàng loạt

Thầy giáo cấp 3 đi câu cá bị đuối nước tử vong

Thầy giáo cấp 3 đi câu cá bị đuối nước tử vong

Tìm thấy thi thể giáo viên bị đuối nước khi đi câu cá

Tìm thấy thi thể giáo viên bị đuối nước khi đi câu cá

Thầy giáo đi câu cá bị đuối nước tử vong

Thầy giáo đi câu cá bị đuối nước tử vong

Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể thầy giáo bị đuối nước khi đi câu cá

Quảng Ninh: Tìm thấy thi thể thầy giáo bị đuối nước khi đi câu cá

Câu cá tại cảng Ghềnh Võ, một giáo viên bị đuối nước

Câu cá tại cảng Ghềnh Võ, một giáo viên bị đuối nước

Đi câu cá, thầy giáo bị đuối nước tử vong

Đi câu cá, thầy giáo bị đuối nước tử vong

Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong khi đi câu cá

Phát hiện thầy giáo cấp 3 tử vong khi đi câu cá