Mỹ lo căn cứ duy nhất tại châu Phi bị Trung Quốc bóp nghẹt

Mỹ lo căn cứ duy nhất tại châu Phi bị Trung Quốc bóp nghẹt

Trung Quốc xây khu thương mại tự do ở Djibouti, Dubai phản ứng mạnh

Trung Quốc xây khu thương mại tự do ở Djibouti, Dubai phản ứng mạnh

UAE dọa kiện Trung Quốc về dự án khu thương mại tự do tại Djibouti

UAE dọa kiện Trung Quốc về dự án khu thương mại tự do tại Djibouti

Vũ khí laser Trung Quốc tấn công máy bay Mỹ?

Vũ khí laser Trung Quốc tấn công máy bay Mỹ?

Mỹ lo ngại Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở châu Phi

Mỹ lo ngại Trung Quốc gia tăng ảnh hưởng ở châu Phi

Djibouti không giao cảng chiến lược cho Trung Quốc

Djibouti không giao cảng chiến lược cho Trung Quốc

Mỹ kêu gọi châu Phi không đánh đổi chủ quyền

Mỹ kêu gọi châu Phi không đánh đổi chủ quyền

Trung Quốc nắm cảng biển chiến lược, quân đội Mỹ 'hứng hậu quả lớn'?

Trung Quốc nắm cảng biển chiến lược, quân đội Mỹ 'hứng hậu quả lớn'?