Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc thiệt mạng vì ngạt khí trong bể ngầm

Lao động Việt Nam tại Hàn Quốc thiệt mạng vì ngạt khí trong bể ngầm

Một lao động Việt Nam đã tử vong vì ngạt khí trong bể chứa ngầm của nhà máy sản xuất thủy sản tại tỉnh Bắc...