Lực lượng Công an khởi tố 671 vụ với 850 đối tượng

Lực lượng Công an khởi tố 671 vụ với 850 đối tượng

Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cứu nạn 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

Đồn Biên phòng Cồn Cỏ cứu nạn 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

Quảng Trị: Cứu hộ thành công 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

Quảng Trị: Cứu hộ thành công 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu nạn 9 thuyền viên trong đêm tại Quảng Trị

Cứu nạn 9 thuyền viên trong đêm tại Quảng Trị

Cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Cứu 9 thuyền viên của tàu hàng gặp nạn ngoài khơi đảo Cồn Cỏ

Cứu 9 thuyền viên của tàu hàng gặp nạn ngoài khơi đảo Cồn Cỏ

Xuyên đêm cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

Xuyên đêm cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên biển

Nguyên nhân khiến 9 thuyền viên gặp nạn trong đêm

Nguyên nhân khiến 9 thuyền viên gặp nạn trong đêm

Vượt mưa to, sóng lớn cứu 9 thuyền viên tàu hàng gặp nạn trên biển

Vượt mưa to, sóng lớn cứu 9 thuyền viên tàu hàng gặp nạn trên biển

Cứu hộ 9 thuyền viên tàu hàng gặp nạn trong đêm

Cứu hộ 9 thuyền viên tàu hàng gặp nạn trong đêm

Cứu chín thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Cứu chín thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị

Cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Quảng Trị