YourTV đưa phim 'Nhân duyên - Người yêu tiền kiếp' sang Mỹ

YourTV đưa phim 'Nhân duyên - Người yêu tiền kiếp' sang Mỹ

Bộ phim Việt Nam đầu tiên đề cập về 'duyên âm' với sự tham gia của ca sỹ nhạc sỹ Trịnh Thăng Bình và...