Vì sao nạn bạo hành trẻ em vẫn tiếp diễn?

Vì sao nạn bạo hành trẻ em vẫn tiếp diễn?

Khi cô giáo không là mẹ hiền

Khi cô giáo không là mẹ hiền

Chủ cơ sở Mầm xanh bạo hành trẻ khóc nấc tại tòa

Chủ cơ sở Mầm xanh bạo hành trẻ khóc nấc tại tòa

Những vụ bạo hành trẻ em nổi cộm, gây 'rúng động' xã hội

Những vụ bạo hành trẻ em nổi cộm, gây 'rúng động' xã hội

Chủ cơ sở Mầm Xanh lĩnh án 3 năm tù, hai bảo mẫu hưởng án treo

Chủ cơ sở Mầm Xanh lĩnh án 3 năm tù, hai bảo mẫu hưởng án treo

TP.HCM: Chủ cơ sở Mầm Xanh bạo hành trẻ em lĩnh án 3 năm tù giam

TP.HCM: Chủ cơ sở Mầm Xanh bạo hành trẻ em lĩnh án 3 năm tù giam

Xét xử bảo mẫu cơ sở Mầm Xanh bạo hành trẻ em: Phụ huynh chưa nguôi phẫn nộ

Xét xử bảo mẫu cơ sở Mầm Xanh bạo hành trẻ em: Phụ huynh chưa nguôi phẫn nộ

Lời xin lỗi của bảo mẫu hành hạ trẻ ở cơ sở Mầm Xanh

Lời xin lỗi của bảo mẫu hành hạ trẻ ở cơ sở Mầm Xanh

Lời xin lỗi của bảo mẫu hành hạ trẻ ở cơ sở Mầm Xanh

Lời xin lỗi của bảo mẫu hành hạ trẻ ở cơ sở Mầm Xanh

Bạo hành trẻ em, chủ cơ sở Mầm Xanh và 2 bảo mẫu nhận án tù

Bạo hành trẻ em, chủ cơ sở Mầm Xanh và 2 bảo mẫu nhận án tù

Chủ cơ sở Mầm Xanh bạo hành trẻ dã man lĩnh 3 năm tù giam

Chủ cơ sở Mầm Xanh bạo hành trẻ dã man lĩnh 3 năm tù giam

60 tháng tù cho 3 bảo mẫu Mầm Xanh hành hạ 24 trẻ

60 tháng tù cho 3 bảo mẫu Mầm Xanh hành hạ 24 trẻ

Bạo hành trẻ em, chủ cơ sở Mầm Xanh lĩnh án 3 năm tù

Bạo hành trẻ em, chủ cơ sở Mầm Xanh lĩnh án 3 năm tù

Chủ cơ sở Mầm Xanh khóc nức nở tại tòa và không nhớ đánh bao nhiêu trẻ

Chủ cơ sở Mầm Xanh khóc nức nở tại tòa và không nhớ đánh bao nhiêu trẻ

Chủ cơ sở Mầm Xanh hành hạ trẻ lĩnh 3 năm tù

Chủ cơ sở Mầm Xanh hành hạ trẻ lĩnh 3 năm tù

Lời xin lỗi của bảo mẫu hành hạ trẻ ở cơ sở Mầm Xanh

Lời xin lỗi của bảo mẫu hành hạ trẻ ở cơ sở Mầm Xanh

An ninh thắt chặt tại phiên xử 3 bảo mẫu ở cơ sở Mầm Xanh

An ninh thắt chặt tại phiên xử 3 bảo mẫu ở cơ sở Mầm Xanh

Hôm nay, bảo mẫu của cơ sở Mầm Xanh bạo hành, tra tấn trẻ em hầu tòa

Hôm nay, bảo mẫu của cơ sở Mầm Xanh bạo hành, tra tấn trẻ em hầu tòa

Hành hạ trẻ mầm non ở cơ sở Mầm Xanh: Dùng dao 'gõ nhẹ' đầu trẻ

Hành hạ trẻ mầm non ở cơ sở Mầm Xanh: Dùng dao 'gõ nhẹ' đầu trẻ

Chưa thể xét xử vụ bảo mẫu trường Mầm Xanh bạo hành trẻ

Chưa thể xét xử vụ bảo mẫu trường Mầm Xanh bạo hành trẻ

Khởi tố thêm một bảo mẫu bạo hành trẻ em ở cơ sở Mầm Xanh

Khởi tố thêm một bảo mẫu bạo hành trẻ em ở cơ sở Mầm Xanh