Góp ý cho Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Cần quy định rõ hơn biện pháp cưỡng chế và xóa nợ thuế

Góp ý cho Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Cần quy định rõ hơn biện pháp cưỡng chế và xóa nợ thuế

Gian nan thu hồi nợ thuế

Gian nan thu hồi nợ thuế

Trong thời gian chờ kết quả thanh tra vẫn phải nộp đủ số tiền thuế ấn định

Trong thời gian chờ kết quả thanh tra vẫn phải nộp đủ số tiền thuế ấn định

Sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định nào?

Sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định nào?

Làm rõ vấn đề xử lý tài sản tăng thêm không giải trình được nguồn gốc

Làm rõ vấn đề xử lý tài sản tăng thêm không giải trình được nguồn gốc

Kỳ vọng vào ngân hàng để 'đòi' nợ thuế?

Kỳ vọng vào ngân hàng để 'đòi' nợ thuế?

GO – IXE tự tin đủ sức cạnh tranh với các đối thủ

GO – IXE tự tin đủ sức cạnh tranh với các đối thủ

Bộ trưởng Bộ Tài chính được xóa nợ thuế dưới 10 tỷ đồng

Bộ trưởng Bộ Tài chính được xóa nợ thuế dưới 10 tỷ đồng

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) nêu rõ hơn về tổ chức tư vấn thuế

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi) nêu rõ hơn về tổ chức tư vấn thuế

Rút bớt đối tượng được đề xuất xóa nợ thuế

Rút bớt đối tượng được đề xuất xóa nợ thuế

Bổ sung quy định thẩm quyền xóa nợ tiền thuế cho lãnh đạo Thuế và Hải quan

Bổ sung quy định thẩm quyền xóa nợ tiền thuế cho lãnh đạo Thuế và Hải quan

Khởi tố bị can lập 12 'công ty ma' bán hóa đơn, gây thất thoát gần 30 tỷ tiền thuế

Khởi tố bị can lập 12 'công ty ma' bán hóa đơn, gây thất thoát gần 30 tỷ tiền thuế

Thanh Hóa: Bắt đối tượng chuyên mua bán hóa đơn thuế GTGT

Thanh Hóa: Bắt đối tượng chuyên mua bán hóa đơn thuế GTGT

Nữ quái thành lập 12 công ty bán hóa đơn khống trị giá 300 tỷ đồng

Nữ quái thành lập 12 công ty bán hóa đơn khống trị giá 300 tỷ đồng

Đề xuất bổ sung quyền lợi của người nộp thuế

Đề xuất bổ sung quyền lợi của người nộp thuế

Thời hạn quyết toán thuế đối với cá nhân sẽ là 120 ngày

Thời hạn quyết toán thuế đối với cá nhân sẽ là 120 ngày

Đề xuất bổ sung quyền lợi của người nộp thuế

Đề xuất bổ sung quyền lợi của người nộp thuế

Cán bộ thuế thêm quyền khởi tố, điều tra: Tránh phiền hà cho DN chân chính

Cán bộ thuế thêm quyền khởi tố, điều tra: Tránh phiền hà cho DN chân chính

Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa