Luật Quản lý thuế sửa đổi: Lấp lỗ hổng chính sách về chống chuyển giá

Luật Quản lý thuế sửa đổi: Lấp lỗ hổng chính sách về chống chuyển giá

Hoàn thiện các quy định về Quản lý thuế để phòng chống chuyển giá

Hoàn thiện các quy định về Quản lý thuế để phòng chống chuyển giá

Tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại

Tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có 24 tháng để chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

Doanh nghiệp, hộ kinh doanh có 24 tháng để chuyển đổi hóa đơn giấy sang hóa đơn điện tử

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm phải dùng hóa đơn điện tử

Hộ kinh doanh có doanh thu từ 3 tỷ đồng/năm phải dùng hóa đơn điện tử

Đánh giá cụ thể tính khả thi quy định về điều tra thuế trong Luật quản lý thuế sửa đổi

Đánh giá cụ thể tính khả thi quy định về điều tra thuế trong Luật quản lý thuế sửa đổi

Không để doanh nghiệp khiếu nại, khiếu kiện về hoàn thuế

Không để doanh nghiệp khiếu nại, khiếu kiện về hoàn thuế

Quy định mới về thuế vẫn gây khó cho doanh nghiệp

Quy định mới về thuế vẫn gây khó cho doanh nghiệp

Lo ngại cơ quan điều tra thuế 'động chạm' quyền con người

Lo ngại cơ quan điều tra thuế 'động chạm' quyền con người

90% số điều của Luật Quản lý thuế cần được điều chỉnh

90% số điều của Luật Quản lý thuế cần được điều chỉnh

Lập cơ quan điều tra thuế: Lợi bất cập hại!

Lập cơ quan điều tra thuế: Lợi bất cập hại!

'Không nên đặt lại vấn đề cơ quan điều tra thuế'

'Không nên đặt lại vấn đề cơ quan điều tra thuế'

Chính phủ muốn sửa 90% Luật Quản lý thuế

Chính phủ muốn sửa 90% Luật Quản lý thuế

Trách nhiệm với tài khoản khách hàng

Trách nhiệm với tài khoản khách hàng

Ngành thuế đòi cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng: Người nói cần thiết, người cảnh báo lạm quyền

Ngành thuế đòi cung cấp thông tin tài khoản ngân hàng: Người nói cần thiết, người cảnh báo lạm quyền

Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Doanh nghiệp mong đảm bảo tối đa lợi ích của người nộp thuế

Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Doanh nghiệp mong đảm bảo tối đa lợi ích của người nộp thuế

Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi: Ngành thuế 'đá bóng' trách nhiệm

Dự thảo Luật quản lý thuế sửa đổi: Ngành thuế 'đá bóng' trách nhiệm

Cung cấp thông tin tài khoản khách hàng: Yêu cầu khó hiểu

Cung cấp thông tin tài khoản khách hàng: Yêu cầu khó hiểu

Ngành thuế không có quyền đòi ngân hàng tiết lộ tài khoản

Ngành thuế không có quyền đòi ngân hàng tiết lộ tài khoản

Nhà thuế 'đòi' ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản

Nhà thuế 'đòi' ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản

Sẽ có công cụ đủ mạnh xử lý chuyển giá

Sẽ có công cụ đủ mạnh xử lý chuyển giá

Thận trọng khi công khai thông tin doanh nghiệp vi phạm về thuế

Thận trọng khi công khai thông tin doanh nghiệp vi phạm về thuế

Nhà thuế 'đòi' ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản

Nhà thuế 'đòi' ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản

Đến người gửi tiền hoang mang

Đến người gửi tiền hoang mang

Ngành thuế đòi cung cấp thông tin tài khoản khách hàng: Đẩy khó cho ngân hàng

Ngành thuế đòi cung cấp thông tin tài khoản khách hàng: Đẩy khó cho ngân hàng

Điều chỉnh cho phù hợp

UBTVQH đưa phương án xử lý tài sản không giải trình được

UBTVQH đưa phương án xử lý tài sản không giải trình được

Quy định ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế, VCCI lo áp dụng tùy tiện

Quy định ngân hàng phải cung cấp thông tin tài khoản cho cơ quan thuế, VCCI lo áp dụng tùy tiện

Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi: VCCI đề nghị làm rõ hơn các nguyên tắc quản lý thuế

Dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi: VCCI đề nghị làm rõ hơn các nguyên tắc quản lý thuế

Dự thảo Luật Thuế: Lo ngại khi ngân hàng cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

Dự thảo Luật Thuế: Lo ngại khi ngân hàng cung cấp thông tin cho cơ quan thuế

VCCI: Đề xuất ngân hàng cấp thông tin khách cho cơ quan thuế là chưa đảm bảo minh bạch

VCCI: Đề xuất ngân hàng cấp thông tin khách cho cơ quan thuế là chưa đảm bảo minh bạch

Vì sao nhà thầu biết trượt vẫn 'đi thi'?

Vì sao nhà thầu biết trượt vẫn 'đi thi'?

Tiền chậm nộp được tính từ thời điểm nào?

Tiền chậm nộp được tính từ thời điểm nào?

Dừng xuất cảnh đối với cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Dừng xuất cảnh đối với cá nhân chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Dự thảo Luật quản lý thuế: Nhiều nhiệm vụ giao nhầm đối tượng

Dự thảo Luật quản lý thuế: Nhiều nhiệm vụ giao nhầm đối tượng

Góp ý cho Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Cần quy định rõ hơn biện pháp cưỡng chế và xóa nợ thuế

Góp ý cho Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Cần quy định rõ hơn biện pháp cưỡng chế và xóa nợ thuế

Gian nan thu hồi nợ thuế

Gian nan thu hồi nợ thuế

Trong thời gian chờ kết quả thanh tra vẫn phải nộp đủ số tiền thuế ấn định

Trong thời gian chờ kết quả thanh tra vẫn phải nộp đủ số tiền thuế ấn định

Sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định nào?

Sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định nào?