Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho ngành thuế: Làm sao để hài hòa lợi ích?

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho ngành thuế: Làm sao để hài hòa lợi ích?

Cần có cơ chế để kiểm soát việc ấn định thuế khoán

Cần có cơ chế để kiểm soát việc ấn định thuế khoán

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho thuế: Lo lộ thông tin người dùng?

Ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản cho thuế: Lo lộ thông tin người dùng?

Ngân hàng cung cấp tài khoản cho cơ quan thuế: Chưa lần nào ảnh hưởng bảo mật khách hàng?

Ngân hàng cung cấp tài khoản cho cơ quan thuế: Chưa lần nào ảnh hưởng bảo mật khách hàng?

Bổ sung quy định để không chồng chéo trong kết luận thanh tra, kiểm toán

Bổ sung quy định để không chồng chéo trong kết luận thanh tra, kiểm toán

Ngân hàng chỉ cung cấp thông tin về mở tài khoản, số tài khoản cùng mã số thuế cho cơ quan thuế

Ngân hàng chỉ cung cấp thông tin về mở tài khoản, số tài khoản cùng mã số thuế cho cơ quan thuế

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Cần sớm hoàn thiện quy định chống chuyển giá

Cần sớm hoàn thiện quy định chống chuyển giá

Bộ trưởng Tài chính tranh luận Tổng Kiểm toán: Sự thực thuế phải hầu kiện

Bộ trưởng Tài chính tranh luận Tổng Kiểm toán: Sự thực thuế phải hầu kiện

Tỷ lệ sai phạm qua thanh tra thuế là rất lớn

Tỷ lệ sai phạm qua thanh tra thuế là rất lớn

Cần quy định để các cơ quan cùng phối hợp với ngành thuế Quản lý tốt hơn chống thất thu ngân sách

Cần quy định để các cơ quan cùng phối hợp với ngành thuế Quản lý tốt hơn chống thất thu ngân sách

'Luật Quản lý thuế 'đẩy' Kiểm toán Nhà nước ra ngoài': Tổng cục Thuế nói gì?

'Luật Quản lý thuế 'đẩy' Kiểm toán Nhà nước ra ngoài': Tổng cục Thuế nói gì?

Tiếp tục nghiên cứu thẩm quyền xóa nợ thuế

Tiếp tục nghiên cứu thẩm quyền xóa nợ thuế

Hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi) phù hợp với thực tế

Hoàn thiện Luật Quản lý thuế (sửa đổi) phù hợp với thực tế

Dự thảo luật thuế 'đẩy' Kiểm toán Nhà nước ra ngoài ?

Dự thảo luật thuế 'đẩy' Kiểm toán Nhà nước ra ngoài ?

Đề nghị bổ sung hành vi 'ép người khác uống rượu, bia' vào điều khoản cấm của luật!

Đề nghị bổ sung hành vi 'ép người khác uống rượu, bia' vào điều khoản cấm của luật!

Cần có quy định về chống chuyển lợi nhuận và chống xói mòn nguồn thu thuế

Cần có quy định về chống chuyển lợi nhuận và chống xói mòn nguồn thu thuế

Doanh nghiệp phải kê khai đăng ký nộp thuế tại nơi có phát sinh nghĩa vụ nộp Thuế

Doanh nghiệp phải kê khai đăng ký nộp thuế tại nơi có phát sinh nghĩa vụ nộp Thuế

Quy định cơ quan thuế thanh tra 'ngược' kết quả kiểm toán là không phù hợp

Quy định cơ quan thuế thanh tra 'ngược' kết quả kiểm toán là không phù hợp

Sửa Luật thuế: Tránh đẩy khó cho doanh nghiệp

Sửa Luật thuế: Tránh đẩy khó cho doanh nghiệp

ĐBQH: Sửa Luật quản lý thuế, đừng gây thêm áp lực cho dân

ĐBQH: Sửa Luật quản lý thuế, đừng gây thêm áp lực cho dân

Đại biểu Quốc hội hiến kế khắc phục tình trạng trốn thuế, chuyển giá

Đại biểu Quốc hội hiến kế khắc phục tình trạng trốn thuế, chuyển giá

Sửa Luật Quản lý thuế: Tăng niềm tin giữa cơ quan Thuế và người nộp thuế

Sửa Luật Quản lý thuế: Tăng niềm tin giữa cơ quan Thuế và người nộp thuế

Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

Quốc hội thông qua chỉ tiêu GDP 2019 tăng 6,6-6,8%

Doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa

Doanh nghiệp phải sử dụng hóa đơn điện tử trong giao dịch bán hàng hóa

Cơ quan thuế vẫn muốn 'đòi' nhà băng cung cấp thông tin tài khoản

Cơ quan thuế vẫn muốn 'đòi' nhà băng cung cấp thông tin tài khoản

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại

Dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Tạo cơ sở cho quản lý thuế hiện đại

Ngành thuế vẫn muốn ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng

Ngành thuế vẫn muốn ngân hàng cung cấp thông tin tài khoản khách hàng

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

Sẽ trao quyền xóa nợ cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Cục trưởng

Sẽ trao quyền xóa nợ cho Bộ trưởng Bộ Tài chính và các Cục trưởng

Dự án Luật Quản lý thuế: Bộ trưởng Tài chính có quyền xóa nợ thuế từ 5 tỷ đồng trở lên

Dự án Luật Quản lý thuế: Bộ trưởng Tài chính có quyền xóa nợ thuế từ 5 tỷ đồng trở lên

Ủy ban Tài chính-Ngân sách: Cần quy định trách nhiệm công vụ với người có thẩm quyền xóa nợ thuế

Ủy ban Tài chính-Ngân sách: Cần quy định trách nhiệm công vụ với người có thẩm quyền xóa nợ thuế

Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Sửa Luật Quản lý thuế: Tập trung quyền xóa nợ cho Bộ trưởng

Sửa Luật Quản lý thuế: Tập trung quyền xóa nợ cho Bộ trưởng

Trình Quốc hội dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Đề xuất bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Trình Quốc hội dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi): Đề xuất bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

Hoàn thiện thể chế quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh

Quốc hội nghe báo cáo về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Quốc hội nghe báo cáo về dự thảo Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

Cần bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân

Cần bảo vệ quyền lợi chính đáng của công dân

Mở rộng triển khai hóa đơn điện tử: Nhiều lợi ích cho người nộp thuế

Mở rộng triển khai hóa đơn điện tử: Nhiều lợi ích cho người nộp thuế