Thông điệp hòa bình từ những người lính Quân y Việt Nam

Thông điệp hòa bình từ những người lính Quân y Việt Nam

Ca mổ ruột thừa không thể quên của bác sĩ Việt Nam ở châu Phi

Ca mổ ruột thừa không thể quên của bác sĩ Việt Nam ở châu Phi

Mỗi cá nhân trong bệnh viện là những đại sứ hòa bình của Việt Nam

Mỗi cá nhân trong bệnh viện là những đại sứ hòa bình của Việt Nam

Mỗi cá nhân trong Bệnh viện dã chiến đều là đại sứ hòa bình của Việt Nam

Mỗi cá nhân trong Bệnh viện dã chiến đều là đại sứ hòa bình của Việt Nam

Hạnh phúc ngày trở về sau một năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc tế

Hạnh phúc ngày trở về sau một năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Quốc tế

Bệnh viện dã chiến của Việt Nam đã có mặt tại Nam Xu-đăng

Bệnh viện dã chiến của Việt Nam đã có mặt tại Nam Xu-đăng

Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã có mặt tại Nam Sudan

Các chiến sĩ mũ nồi xanh Việt Nam đã có mặt tại Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 có mặt tại Nam Sudan

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 có mặt tại Nam Sudan

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 có mặt tại Phái bộ Nam Sudan

Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 2 có mặt tại Phái bộ Nam Sudan

Liên Hợp Quốc trao tặng Huy chương vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình cho các 'sứ giả' của Việt Nam

Liên Hợp Quốc trao tặng Huy chương vì sự nghiệp Gìn giữ hòa bình cho các 'sứ giả' của Việt Nam