Mùa lạnh, đề phòng bệnh cúm cho trẻ em

Mùa lạnh, đề phòng bệnh cúm cho trẻ em

Thương hiệu cho vắc xin Việt Nam - Bài 1: Sẵn sàng ứng phó với đại dịch

Thương hiệu cho vắc xin Việt Nam - Bài 1: Sẵn sàng ứng phó với đại dịch

Lưu hành thuốc trị cúm mới hiệu quả và không biến chứng

Lưu hành thuốc trị cúm mới hiệu quả và không biến chứng

Hà Nội chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng

Hà Nội chủ động phòng chống bệnh tay chân miệng

Việt Nam nghiên cứu thành công vắc xin cúm mùa

Việt Nam nghiên cứu thành công vắc xin cúm mùa

Sản xuất thành công vắc xin cúm mùa

Sản xuất thành công vắc xin cúm mùa

Cúm mùa đang lây lan

Cúm mùa đang lây lan

Mời giao lưu trực tuyến: Vì sao nhiều dịch bệnh diễn biến bất thường?

Mời giao lưu trực tuyến: Vì sao nhiều dịch bệnh diễn biến bất thường?

Tiến bộ đáng kể trong việc việc sản xuất vacxin cúm ở Việt Nam

Tiến bộ đáng kể trong việc việc sản xuất vacxin cúm ở Việt Nam

Hàng loạt dân văn phòng bị virus cúm 'tấn công' do thói quen của nhiều người Việt

Hàng loạt dân văn phòng bị virus cúm 'tấn công' do thói quen của nhiều người Việt

Việt Nam sản xuất thành công vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1

Việt Nam sản xuất thành công vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1

Chủ động vắcxin phòng dịch cúm

Chủ động vắcxin phòng dịch cúm

Vắc-xin 'Made in Vietnam'

Vắc-xin 'Made in Vietnam'

Chủ động nguồn và giấc mơ xuất khẩu

Chủ động nguồn và giấc mơ xuất khẩu

Việt Nam đã tự sản xuất được vaccine cúm mùa, cúm A/H5N1

Việt Nam đã tự sản xuất được vaccine cúm mùa, cúm A/H5N1

Việt Nam sản xuất thành công vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1

Việt Nam sản xuất thành công vắc xin cúm mùa và cúm A/H5N1

Việt Nam thử nghiệm thành công vắc xin ngừa cúm A/H1N1 và H5N1

Việt Nam thử nghiệm thành công vắc xin ngừa cúm A/H1N1 và H5N1

Công bố hai vắcxin được sản xuất thành công tại Việt Nam

Công bố hai vắcxin được sản xuất thành công tại Việt Nam

Việt Nam thử nghiệm thành công vắc xin ngừa cúm A/H1N1 và H5N1

Việt Nam thử nghiệm thành công vắc xin ngừa cúm A/H1N1 và H5N1

Việt Nam sẵn sàng cho việc sản xuất hai loại vắc xin phòng bệnh cúm

Việt Nam sẵn sàng cho việc sản xuất hai loại vắc xin phòng bệnh cúm

Việt Nam sẵn sàng cho việc sản xuất hai loại vắcxin phòng bệnh cúm

Việt Nam sẵn sàng cho việc sản xuất hai loại vắcxin phòng bệnh cúm

Việt Nam sản xuất thành công 2 loại vắcxin phòng cúm

Việt Nam sản xuất thành công 2 loại vắcxin phòng cúm

Lo ngại cúm A/H1N1

Lo ngại cúm A/H1N1

Lo ngại cúm A/H1N1

Lo ngại cúm A/H1N1

Xuất hiện bệnh nhân đầu tiên tử vong liên quan cúm A/H3

Xuất hiện bệnh nhân đầu tiên tử vong liên quan cúm A/H3

Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới đặt hàng vắc xin cúm mùa

Việt Nam được Tổ chức Y tế thế giới đặt hàng vắc xin cúm mùa

Tổ chức Y tế thế giới đặt hàng vắc xin cúm mùa của Việt Nam

Tổ chức Y tế thế giới đặt hàng vắc xin cúm mùa của Việt Nam

Hội nghị - hội thảo

Chủ động phòng, chống dịch cúm A/H1N1

Bác sĩ kể tình huống chết oan không đáng có vì bệnh cúm

Bác sĩ kể tình huống chết oan không đáng có vì bệnh cúm

Bác sỹ kể tình huống chết oan không đáng có (2): Vì sao nên tiêm phòng trước mùa cúm 1 tháng?

Bác sỹ kể tình huống chết oan không đáng có (2): Vì sao nên tiêm phòng trước mùa cúm 1 tháng?

Bệnh cúm có thể biến chứng nghiêm trọng

Bệnh cúm có thể biến chứng nghiêm trọng

3 trường hợp tử vong: Những ai dễ bị cúm A/H1N1 tấn công?

3 trường hợp tử vong: Những ai dễ bị cúm A/H1N1 tấn công?

Cách nhận biết, ngừa cúm A/H1N1

Cách nhận biết, ngừa cúm A/H1N1

Bộ Y tế nói về ổ dịch cúm A/H1N1 tại TP HCM

Bộ Y tế nói về ổ dịch cúm A/H1N1 tại TP HCM

Tăng cường giám sát phát hiện sớm ca bệnh cúm gia cầm trên người

Tăng cường giám sát phát hiện sớm ca bệnh cúm gia cầm trên người