TP.HCM thúc giục hoàn thiện thiết kế quảng trường ở Thủ Thiêm

TP.HCM thúc giục hoàn thiện thiết kế quảng trường ở Thủ Thiêm

Quảng trường lớn nhất Việt Nam được đề nghị mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quảng trường lớn nhất Việt Nam được đề nghị mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quảng trường lớn nhất Việt Nam được đề nghị mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quảng trường lớn nhất Việt Nam được đề nghị mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

TP.HCM đề nghị xây nhà sàn và ao cá Bác Hồ ở quảng trường tại Thủ Thiêm

TP.HCM đề nghị xây nhà sàn và ao cá Bác Hồ ở quảng trường tại Thủ Thiêm

Kiến nghị đặt tên quảng trường lớn nhất Việt Nam mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kiến nghị đặt tên quảng trường lớn nhất Việt Nam mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quảng trường lớn nhất Việt Nam được kiến nghị mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quảng trường lớn nhất Việt Nam được kiến nghị mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kiến nghị đặt tên Quảng trường Hồ Chí Minh

Kiến nghị đặt tên Quảng trường Hồ Chí Minh