Hàng nghìn hoa đăng rực sáng dòng sông Hương tại Festival Huế 2018

Hàng nghìn hoa đăng rực sáng dòng sông Hương tại Festival Huế 2018

Lễ hội hoa đăng Cầu quốc thái dân an

Lễ hội hoa đăng Cầu quốc thái dân an

Thanh tịnh, sâu lắng... với 'Tỏa sáng niềm tin' tại Festival Huế 2018

Thanh tịnh, sâu lắng... với 'Tỏa sáng niềm tin' tại Festival Huế 2018

Sông Hương tỏa sáng trong Lễ hội hoa đăng

Sông Hương tỏa sáng trong Lễ hội hoa đăng

Sông Hương rực sáng trong đêm bởi hàng vạn hoa đăng

Sông Hương rực sáng trong đêm bởi hàng vạn hoa đăng

Festival Huế 2018: Nghiêm trang chương trình 'Tỏa sáng niềm tin' - Cầu quốc thái dân an

Festival Huế 2018: Nghiêm trang chương trình 'Tỏa sáng niềm tin' - Cầu quốc thái dân an

25 ngàn hoa đăng tỏa sáng trên sông Hương

25 ngàn hoa đăng tỏa sáng trên sông Hương

Hàng vạn đèn hoa đăng thắp sáng sông Hương cầu quốc thái dân an

Hàng vạn đèn hoa đăng thắp sáng sông Hương cầu quốc thái dân an

Festival Huế 2018: Lung linh đêm hội hoa đăng 'Tỏa sáng niềm tin'

Festival Huế 2018: Lung linh đêm hội hoa đăng 'Tỏa sáng niềm tin'

Phật giáo đồng hành cùng Festival Huế 2018

Phật giáo đồng hành cùng Festival Huế 2018

Các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 2018

Các chương trình, lễ hội chính tại Festival Huế 2018

Festival Huế 2018: Về miền di sản

Festival Huế 2018: Về miền di sản