Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chốt phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chốt phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Ai Cập, Sudan và Ethiopia đạt nhiều thỏa thuận liên quan đập thủy điện lớn nhất châu Phi

Ai Cập, Sudan và Ethiopia đạt nhiều thỏa thuận liên quan đập thủy điện lớn nhất châu Phi

25.000 tỷ đồng đầu tư mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

25.000 tỷ đồng đầu tư mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất: 'Lấy lại sân golf nếu cần thiết'

Phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất: 'Lấy lại sân golf nếu cần thiết'

18.000 tỷ mở rộng phía Nam sân bay Tân Sơn Nhất lấy từ đâu?

18.000 tỷ mở rộng phía Nam sân bay Tân Sơn Nhất lấy từ đâu?

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chốt phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chốt phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất

Thủ tướng quyết phương án mở rộng Tân Sơn Nhất về phía nam

Thủ tướng quyết phương án mở rộng Tân Sơn Nhất về phía nam

Chọn phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam

Chọn phương án mở rộng sân bay Tân Sơn Nhất về phía Nam

TS Nguyễn Thiện Tống: Mở nhà ga phía Nam Tân Sơn Nhất, họ đã sai về chiến lược!

TS Nguyễn Thiện Tống: Mở nhà ga phía Nam Tân Sơn Nhất, họ đã sai về chiến lược!