Triển khai bồi thường GPMB tại dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

Triển khai bồi thường GPMB tại dự án khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM SƠN CÓ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG?

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM SƠN CÓ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG?

Thái Nguyên yêu cầu Cty CP Kim Sơn hoàn thiện các hạng mục bảo vệ môi trường

Thái Nguyên yêu cầu Cty CP Kim Sơn hoàn thiện các hạng mục bảo vệ môi trường

Tích cực xử lý các vấn đề về môi trường ở mỏ Núi Pháo

Tích cực xử lý các vấn đề về môi trường ở mỏ Núi Pháo

Kết luận thanh tra: Núi Pháo chịu phạt 500 triệu đồng

Kết luận thanh tra: Núi Pháo chịu phạt 500 triệu đồng

 Phát hiện hàng loạt sai phạm ảnh hưởng tới môi trường

Phát hiện hàng loạt sai phạm ảnh hưởng tới môi trường

Sai phạm ở dự án khai khoáng lớn nhất Việt Nam

Sai phạm ở dự án khai khoáng lớn nhất Việt Nam

Siêu dự án Núi Pháo Thái Nguyên: Xử phạt hơn nửa tỉ đồng với 'núi' sai phạm

Siêu dự án Núi Pháo Thái Nguyên: Xử phạt hơn nửa tỉ đồng với 'núi' sai phạm

NuiPhao Mining - Niềm tự hào Việt Nam

NuiPhao Mining - Niềm tự hào Việt Nam

Vi phạm tràn lan, 'siêu' dự án Núi Pháo bị phạt 510 triệu đồng

Vi phạm tràn lan, 'siêu' dự án Núi Pháo bị phạt 510 triệu đồng