Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đề nghị không công bố bản án trên cổng thông tin điện tử

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh đề nghị không công bố bản án trên cổng thông tin điện tử

Vợ cựu tướng Phan Văn Vĩnh trải lòng trước phiên xử chồng mình

Vợ cựu tướng Phan Văn Vĩnh trải lòng trước phiên xử chồng mình

Sức khỏe ông Phan Văn Vĩnh rất yếu trước ngày ra tòa

Sức khỏe ông Phan Văn Vĩnh rất yếu trước ngày ra tòa

Sau ngã quỵ, ông Phan Văn Vĩnh đã trở lại trại giam, chuẩn bị hầu tòa

Sau ngã quỵ, ông Phan Văn Vĩnh đã trở lại trại giam, chuẩn bị hầu tòa

Ông Phan Văn Vĩnh ngất, ngã trong bệnh viện trước ngày xét xử

Ông Phan Văn Vĩnh ngất, ngã trong bệnh viện trước ngày xét xử

Ông Phan Văn Vĩnh 'gục' tại bệnh viện

Ông Phan Văn Vĩnh 'gục' tại bệnh viện

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh ngất, ngã trong phòng bệnh trước ngày xét xử

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh ngất, ngã trong phòng bệnh trước ngày xét xử

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh bất ngờ ngã sưng trán trong bệnh viện

Cựu Trung tướng Phan Văn Vĩnh bất ngờ ngã sưng trán trong bệnh viện

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bất ngờ ngã trong phòng bệnh

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh bất ngờ ngã trong phòng bệnh

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh sẽ 'nói ra sự thật' tại tòa

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh sẽ 'nói ra sự thật' tại tòa

Cựu Trung tướng công an Phan Văn Vĩnh làm đơn... xin hầu tòa

Cựu Trung tướng công an Phan Văn Vĩnh làm đơn... xin hầu tòa

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh làm đơn... xin hầu tòa

Cựu tướng Phan Văn Vĩnh làm đơn... xin hầu tòa