Nhà đầu tư Thái đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Nhựa Bình Minh lên trên 54% Với vùng giá khoảng 58.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp nhựa Thái đã phải chi khoảng 7 tỷ đồng để củng cố lượng sở hữu tại doanh nghiệp nhựa Việt.

Nhà đầu tư Thái đã nâng tỷ lệ sở hữu tại Nhựa Bình Minh lên trên 54% Với vùng giá khoảng 58.000 đồng/cổ phiếu, doanh nghiệp nhựa Thái đã phải chi khoảng 7 tỷ đồng để củng cố lượng sở hữu tại doanh nghiệp nhựa Việt.

Người Thái tăng tỷ lệ sở hữu Nhựa Bình Minh lên 53% sau khi mua vào 1,7 triệu cổ phiếu

Người Thái tăng tỷ lệ sở hữu Nhựa Bình Minh lên 53% sau khi mua vào 1,7 triệu cổ phiếu

The Nawaplastic đã nắm trên 50% vốn Nhựa Bình Minh

The Nawaplastic đã nắm trên 50% vốn Nhựa Bình Minh

Tham vọng của SCG khi muốn 'nuốt trọn' BMP

Tham vọng của SCG khi muốn 'nuốt trọn' BMP

Người Thái muốn nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Nhựa Bình Minh lên gần 51%

Người Thái muốn nâng tỷ lệ sở hữu vốn tại Nhựa Bình Minh lên gần 51%

SCG muốn 'nuốt trọn' Nhựa Bình Minh

SCG muốn 'nuốt trọn' Nhựa Bình Minh

Đại gia Thái muốn tăng sở hữu tại Nhựa Bình Minh lên trên 50%

Đại gia Thái muốn tăng sở hữu tại Nhựa Bình Minh lên trên 50%

Thêm một doanh nghiệp Việt chính thức 'về tay' người Thái

Thêm một doanh nghiệp Việt chính thức 'về tay' người Thái