Nhóm bảo vệ đưa khán giả trốn vé vào SVĐ Mỹ Đình, thu gần 8 triệu đồng

Nhóm bảo vệ đưa khán giả trốn vé vào SVĐ Mỹ Đình, thu gần 8 triệu đồng

Sa thải nhân viên an ninh giúp CĐV không có vé trèo vào sân Mỹ Đình

Sa thải nhân viên an ninh giúp CĐV không có vé trèo vào sân Mỹ Đình

Sa thải nhân viên an ninh đưa cổ động viên không có vé vào sân Mỹ Đình

Sa thải nhân viên an ninh đưa cổ động viên không có vé vào sân Mỹ Đình

Sa thải nhân viên bảo vệ dẫn người không có vé vào sân Mỹ Đình

Sa thải nhân viên bảo vệ dẫn người không có vé vào sân Mỹ Đình

Vụ đưa người không vé vào sân Mỹ Đình trong trận gặp Malaysia - Bảo vệ chính thức bị sa thải

Vụ đưa người không vé vào sân Mỹ Đình trong trận gặp Malaysia - Bảo vệ chính thức bị sa thải

Sa thải bảo vệ đưa người không vé vào sân Mỹ Đình trận gặp Malaysia

Sa thải bảo vệ đưa người không vé vào sân Mỹ Đình trận gặp Malaysia

Cho người không có vé được vào sân, một nhân viên bảo vệ bị sa thải

VFF sa thải nhân viên vi phạm tại trận đấu giữa Việt Nam gặp ĐT Malaysia

Sa thải nhân viên bảo vệ cho CĐV không có vé vào xem trận Việt Nam vs Malaysia