Quản lý chặt tân dược đặc biệt

Quản lý chặt tân dược đặc biệt

Hàn Quốc cấm bán 59 loại thuốc trị cao huyết áp do chứa thành phần có thể gây ung thư

Hàn Quốc cấm bán 59 loại thuốc trị cao huyết áp do chứa thành phần có thể gây ung thư

Có thể mới chỉ có 1 trường hợp mắc ung thư trong số 5.000 người dùng thuốc chứa liều lượng Valsartan cao

Có thể mới chỉ có 1 trường hợp mắc ung thư trong số 5.000 người dùng thuốc chứa liều lượng Valsartan cao

Việt Nam thu hồi 57 loại thuốc tim mạch chứa chất gây ung thư

Việt Nam thu hồi 57 loại thuốc tim mạch chứa chất gây ung thư

Thu hồi thuốc: Ai giám sát?

Thu hồi thuốc: Ai giám sát?

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 23 loại thuốc sử dụng nguyên liệu Valsartan có nguy cơ gây ung thư

Bộ Y tế yêu cầu thu hồi 23 loại thuốc sử dụng nguyên liệu Valsartan có nguy cơ gây ung thư

Cơ quan chức năng đang ở đâu?

Cơ quan chức năng đang ở đâu?

Đau đầu với vắc-xin giả, thuốc chứa độc chất từ Trung Quốc

Đau đầu với vắc-xin giả, thuốc chứa độc chất từ Trung Quốc

Hàng ngàn viên thuốc chứa chất nguy cơ gây ung thư đã được thu hồi

Hàng ngàn viên thuốc chứa chất nguy cơ gây ung thư đã được thu hồi

Hà Nội: Yêu cầu thu hồi thuốc chứa dược chất Valsartan có tạp chất có thể gây ung thư

Hà Nội: Yêu cầu thu hồi thuốc chứa dược chất Valsartan có tạp chất có thể gây ung thư

Đình chỉ thuốc Varsaltan nguồn gốc Trung Quốc chứa chất gây ung thư

Đình chỉ thuốc Varsaltan nguồn gốc Trung Quốc chứa chất gây ung thư

Hà Nội thu hồi thuốc chứa tạp chất có thể gây ung thư

Hà Nội thu hồi thuốc chứa tạp chất có thể gây ung thư

Hà Nội: Thu hồi các loại thuốc sản xuất từ nguyên liệu Valsartan

Hà Nội: Thu hồi các loại thuốc sản xuất từ nguyên liệu Valsartan

Hai bệnh viện tại Hà Nội đã phát hết thuốc có thể gây ung thư

Hai bệnh viện tại Hà Nội đã phát hết thuốc có thể gây ung thư

Thu hồi thuốc có tạp chất ung thư do Trung Quốc sản xuất: Hai Bệnh viện đã cấp phát hết

Thu hồi thuốc có tạp chất ung thư do Trung Quốc sản xuất: Hai Bệnh viện đã cấp phát hết

Gấp rút thu hồi thuốc tim mạch gây ung thư ở Hà Nội

Gấp rút thu hồi thuốc tim mạch gây ung thư ở Hà Nội

Hà Nội thu hồi 136.000 viên thuốc chứa tạp chất có khả năng gây ung thư

Hà Nội thu hồi 136.000 viên thuốc chứa tạp chất có khả năng gây ung thư

Thu hồi thuốc điều trị tim mạch có nguy cơ gây ung thư

Thu hồi thuốc điều trị tim mạch có nguy cơ gây ung thư

Thu hồi thuốc điều trị tim mạch có chất gây ung thư nhập nguyên liệu từ Trung Quốc

Thu hồi thuốc điều trị tim mạch có chất gây ung thư nhập nguyên liệu từ Trung Quốc

Hà Nội thu hồi thuốc điều trị tim mạch có nguy cơ gây ung thư

Hà Nội thu hồi thuốc điều trị tim mạch có nguy cơ gây ung thư

Doanh nghiệp Việt Nam tiến hành thu hồi thuốc có chứa chất gây ung thư

Doanh nghiệp Việt Nam tiến hành thu hồi thuốc có chứa chất gây ung thư

Thu hồi thuốc tim mạch chứa chất gây ung thư

Thu hồi thuốc tim mạch chứa chất gây ung thư

Hà Nội thu hồi các loại thuốc điều trị tim mạch có nguy cơ gây ung thư

Hà Nội thu hồi các loại thuốc điều trị tim mạch có nguy cơ gây ung thư

Hoang mang vì thuốc tim mạch chứa chất gây ung thư

Hoang mang vì thuốc tim mạch chứa chất gây ung thư

Điểm mặt 23 loại thuốc gây ung thư đang bị thu hồi

Điểm mặt 23 loại thuốc gây ung thư đang bị thu hồi

Thu hồi toàn bộ thuốc tim mạch có chứa chất gây ung thư

Thu hồi toàn bộ thuốc tim mạch có chứa chất gây ung thư

Hàng loạt công ty phải thu hồi thuốc có chứa chất gây ung thư

Hàng loạt công ty phải thu hồi thuốc có chứa chất gây ung thư

Thu hồi 23 loại thuốc tim mạch có chứa chất gây ung thư do Trung Quốc sản xuất

Thu hồi 23 loại thuốc tim mạch có chứa chất gây ung thư do Trung Quốc sản xuất

PME, DMC , DCL, DP2 : 4 công ty dược niêm yết bị thu hồi thuốc có chất ung thư

PME, DMC , DCL, DP2 : 4 công ty dược niêm yết bị thu hồi thuốc có chất ung thư

8 doanh nghiệp Việt Nam nhập 23 loại thuốc tim mạch có chất ung thư

8 doanh nghiệp Việt Nam nhập 23 loại thuốc tim mạch có chất ung thư

8 doanh nghiệp Việt Nam nhập 23 loại thuốc tim mạch có chất ung thư