Khai mạc Hội chợ Quốc tế Mekong Foodex 2018

Khai mạc Hội chợ Quốc tế Mekong Foodex 2018

Ngày 17-10-2018, Hội chợ Quốc tế chuyên ngành thực phẩm và Công nghệ chế biến ĐBSCL - Mekong Foodex 2018...