Kết luận thanh tra về xử lý quyền lợi hành khách khi chậm hủy chuyến của Vietjet

Kết luận thanh tra về xử lý quyền lợi hành khách khi chậm hủy chuyến của Vietjet

Cục Hàng không Việt Nam vừa có kết luận thanh tra về việc thực hiện trách nhiệm của người vận chuyển hàng...
Vietjet chậm bồi hoàn tiền cho hành khách khi chậm, hủy chuyến bay

Vietjet chậm bồi hoàn tiền cho hành khách khi chậm, hủy chuyến bay

Phát hiện loạt sai sót của Cảng vụ hàng không miền Nam, đề nghị truy thu 4,2 tỷ đồng

Phát hiện loạt sai sót của Cảng vụ hàng không miền Nam, đề nghị truy thu 4,2 tỷ đồng

VietJet mượn trụ sở sai quy định của Cảng vụ Hàng không miền Nam

VietJet mượn trụ sở sai quy định của Cảng vụ Hàng không miền Nam

Cảng vụ Hàng không miền Nam cho Vietjet mượn tài sản trái quy định

Cảng vụ Hàng không miền Nam cho Vietjet mượn tài sản trái quy định

Cảng vụ Hàng không miền Nam 'lách luật' cho thuê trụ sở thu 3,78 tỷ đồng

Cảng vụ Hàng không miền Nam 'lách luật' cho thuê trụ sở thu 3,78 tỷ đồng

Thu hồi hơn 4 tỷ đồng cho thuê trụ sở sai quy định