Sôi động 'chợ' mua bán nợ xấu

Sôi động 'chợ' mua bán nợ xấu

Được 'tháo chốt' xử lý tài sản đảm bảo, ngân hàng sốt sắng đi siết nợ

Được 'tháo chốt' xử lý tài sản đảm bảo, ngân hàng sốt sắng đi siết nợ

Được 'tháo chốt' xử lý tài sản đảm bảo, ngân hàng sốt sắng đi siết nợ

Được 'tháo chốt' xử lý tài sản đảm bảo, ngân hàng sốt sắng đi siết nợ

Ráo riết bán đấu giá tài sản thế chấp, ngân hàng được lợi gì?

Ráo riết bán đấu giá tài sản thế chấp, ngân hàng được lợi gì?

Ngân hàng ráo riết thu giữ tài sản để siết nợ

Ngân hàng ráo riết thu giữ tài sản để siết nợ

Sôi động mua - bán nợ xấu

Sôi động mua - bán nợ xấu

Ồ ạt bán đấu giá bất động sản cầm cố

Ồ ạt bán đấu giá bất động sản cầm cố