Nam thanh niên 'ôm' súng đạn du xuân có…giấy phép sử dụng

Nam thanh niên 'ôm' súng đạn du xuân có…giấy phép sử dụng

Tạm giữ nghi can tàng trữ vũ khí quân dụng

Tạm giữ nghi can tàng trữ vũ khí quân dụng

Bắt giữ nam thanh niên mang súng và ma túy đá đi chơi ngày tết

Bắt giữ nam thanh niên mang súng và ma túy đá đi chơi ngày tết

Tóm gọn đối tượng mang súng đã lên sẵn đạn và ma túy đi chơi Tết

Tóm gọn đối tượng mang súng đã lên sẵn đạn và ma túy đi chơi Tết

Mang súng đi chơi Tết, bị tổ công tác 363 phát hiện

Mang súng đi chơi Tết, bị tổ công tác 363 phát hiện

Mang súng đi chơi Tết, thanh niên bị 'quả đấm thép' 363 tóm gọn ở TP.HCM

Mang súng đi chơi Tết, thanh niên bị 'quả đấm thép' 363 tóm gọn ở TP.HCM

Tổ công tác 363 phát hiện đối tượng trữ vũ khí quân dụng và ma túy

Nam thanh niên mang súng Rulo đã lắp đạn và ma túy đá đi đêm 30 Tết