Hơn trăm công nhân bị nợ tiền công ở dự án dát vàng Đà Nẵng: Chủ đầu tư tìm cách đối thoại

Hơn trăm công nhân bị nợ tiền công ở dự án dát vàng Đà Nẵng: Chủ đầu tư tìm cách đối thoại

Dừng công trình đột ngột, hơn trăm công nhân bị đuổi việc, không được trả công

Dừng công trình đột ngột, hơn trăm công nhân bị đuổi việc, không được trả công

Chủ thầu xây dựng Trung tâm Thương mại Hòa Bình Green nợ hàng trăm triệu tiền lương công nhân?

Chủ thầu xây dựng Trung tâm Thương mại Hòa Bình Green nợ hàng trăm triệu tiền lương công nhân?

Đại gia Đường 'bia' – ông là ai?

Đại gia Đường 'bia' – ông là ai?

Nhà thầu dự án dát vàng ở Đà Nẵng bị tố chậm lương công nhân

Nhà thầu dự án dát vàng ở Đà Nẵng bị tố chậm lương công nhân

Nợ lương hơn 100 công nhân, nhà thầu TTTM Hòa Bình Green nói gì?

Nợ lương hơn 100 công nhân, nhà thầu TTTM Hòa Bình Green nói gì?

Hàng chục công nhân tập trung trước khách sạn 'dát vàng' đòi tiền

Hàng chục công nhân tập trung trước khách sạn 'dát vàng' đòi tiền

Nhà thầu TTTM Hòa Bình Green dừng thi công, hơn 100 công nhân điêu đứng

Nhà thầu TTTM Hòa Bình Green dừng thi công, hơn 100 công nhân điêu đứng

Hàng chục công nhân tập trung trước khách sạn 'dát vàng' đòi tiền

Hàng chục công nhân tập trung trước khách sạn 'dát vàng' đòi tiền

Nhà thầu ngừng thi công, hơn 100 công nhân khốn đốn vì nợ lương

Nhà thầu ngừng thi công, hơn 100 công nhân khốn đốn vì nợ lương