Cty Kim Hoàng Hiệp giàu cỡ nào xin xây 300 nhà vệ sinh trên 'đất vàng' Bình Dương?

Cty Kim Hoàng Hiệp giàu cỡ nào xin xây 300 nhà vệ sinh trên 'đất vàng' Bình Dương?

Công ty Kim Hoàng Hiệp xin giao hàng nghìn mét vuông đất ở vị trí 'vàng' ở tỉnh Bình Dương để mở rộng xây...
Một doanh nghiệp xin xây 300 nhà vệ sinh trên 'đất vàng'

Một doanh nghiệp xin xây 300 nhà vệ sinh trên 'đất vàng'

Thông tin thêm vụ phá bỏ nhà vệ sinh hơn 1,6 tỷ đồng phục vụ miễn phí

Thông tin thêm vụ phá bỏ nhà vệ sinh hơn 1,6 tỷ đồng phục vụ miễn phí

Phá bỏ nhà vệ sinh 1,6 tỷ vì hàng 'dởm' không thể sử dụng

Phá bỏ nhà vệ sinh 1,6 tỷ vì hàng 'dởm' không thể sử dụng

Nhà vệ sinh thông minh miễn phí 1,6 tỷ đồng bị đập bỏ: Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam nói có vấn đề 'uẩn khúc'

Nhà vệ sinh thông minh miễn phí 1,6 tỷ đồng bị đập bỏ: Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam nói có vấn đề 'uẩn khúc'

Thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam

Thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam

75 doanh nghiệp tham gia Hiệp hội nhà vệ sinh

Thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam

Thành lập Hiệp hội Nhà vệ sinh Việt Nam

Nghiên cứu lắp đặt thêm nhà vệ sinh công cộng