Dân bức xúc vì doanh nghiệp xử lý chất thải nguy hại ô nhiễm

Dân bức xúc vì doanh nghiệp xử lý chất thải nguy hại ô nhiễm

Khoảng 3 tháng nay người dân thường xuyên phải sống chung với mùi hôi nồng nặc, nghi được thải ra từ khu...
Công ty xử lý chất thải nguy hại cam kết ngưng hoạt động chờ giám định

Công ty xử lý chất thải nguy hại cam kết ngưng hoạt động chờ giám định

Công ty xử lý chất thải nguy hại bị dân phản ứng cam kết ngưng hoạt động

Công ty xử lý chất thải nguy hại bị dân phản ứng cam kết ngưng hoạt động

Hàng chục người dân chặn xe chở bình ắc-quy phế thải trong đêm

Hàng chục người dân chặn xe chở bình ắc-quy phế thải trong đêm

Dân chặn xe phế thải để phản đối nhà máy gây ô nhiễm

Dân chặn xe phế thải để phản đối nhà máy gây ô nhiễm

Hàng chục người dân vây công ty xử lý chất thải nguy hại đòi gặp giám đốc

Hàng chục người dân vây công ty xử lý chất thải nguy hại đòi gặp giám đốc

Người dân chặn xe chở bình ac-quy cũ, phản đối cơ sở xử lý chất thải