Hải quân Nga: 'Chim ưng biển' Lamprey sẽ thay thế trực thăng Ka-27 trong tương lai?

Hải quân Nga: 'Chim ưng biển' Lamprey sẽ thay thế trực thăng Ka-27 trong tương lai?

Theo nhiều nguồn tin cho biết tiến độ dự án Lamprey của tập đoàn Russian Helicopters (HR) đang trong giai...
Nga tuyên bố làm chủ công nghệ trực thăng chiến đấu có tốc độ không tưởng

Nga tuyên bố làm chủ công nghệ trực thăng chiến đấu có tốc độ không tưởng

Nga tuyên bố làm chủ công nghệ trực thăng chiến đấu có tốc độ không tưởng

Nga tuyên bố làm chủ công nghệ trực thăng chiến đấu có tốc độ không tưởng

Nga nuôi tham vọng nâng tốc độ máy bay chiến đấu lên 600 km mỗi giờ

Nga nuôi tham vọng nâng tốc độ máy bay chiến đấu lên 600 km mỗi giờ

Ấn Độ thảo luận việc mua máy bay trực thăng của Nga

Ấn Độ thảo luận việc mua máy bay trực thăng của Nga

10 dự án chiến đấu cơ thất bại nhưng không vô dụng (kỳ 2)

10 dự án chiến đấu cơ thất bại nhưng không vô dụng (kỳ 2)

10 dự án máy bay chiến đấu thất bại nhưng di sản để lại là vô giá