Yêu cầu tháo dỡ hàng cọc bê tông xâm hại sông Mã

Yêu cầu tháo dỡ hàng cọc bê tông xâm hại sông Mã

Công trình lấn sông Mã cả ngàn mét vuông

Công trình lấn sông Mã cả ngàn mét vuông

Quá thời hạn, công trình 'khủng' xây trái phép làm lệch dòng chảy sông Mã vẫn chưa tháo dỡ

Quá thời hạn, công trình 'khủng' xây trái phép làm lệch dòng chảy sông Mã vẫn chưa tháo dỡ

Công ty Hồng Cường lấn chiếm gần 2.000m2 dòng chảy sông Mã

Công ty Hồng Cường lấn chiếm gần 2.000m2 dòng chảy sông Mã

Doanh nghiệp chây ì tháo dỡ hàng nghìn m2 lấn chiếm sông Mã

Doanh nghiệp chây ì tháo dỡ hàng nghìn m2 lấn chiếm sông Mã

Tháo dỡ hàng nghìn m2 đất lấn chiếm sông Mã

Tháo dỡ hàng nghìn m2 đất lấn chiếm sông Mã

Vụ lấp hàng nghìn mét vuông sông Mã: UBND TP. Sầm Sơn ra 'tối hậu thư' cho Cty Hồng Cường

Vụ lấp hàng nghìn mét vuông sông Mã: UBND TP. Sầm Sơn ra 'tối hậu thư' cho Cty Hồng Cường

Doanh nghiệp lấp hàng nghìn m2 sông Mã xây công trình trái phép

Doanh nghiệp lấp hàng nghìn m2 sông Mã xây công trình trái phép

Vụ lấp hàng nghìn mét vuông sông Mã: Tỉnh không đồng ý chủ trương làm bến thủy nội địa

Vụ lấp hàng nghìn mét vuông sông Mã: Tỉnh không đồng ý chủ trương làm bến thủy nội địa

Vin lý do này, doanh nghiệp liều lĩnh lấp hàng ngàn m2 sông Mã

Vin lý do này, doanh nghiệp liều lĩnh lấp hàng ngàn m2 sông Mã