Công cụ kiểm tra khả năng lây nhiễm Covid-19 qua quan hệ cá nhân

Công cụ kiểm tra khả năng lây nhiễm Covid-19 qua quan hệ cá nhân

COVID 19 Check là dịch vụ phi lợi nhuận do các kỹ sư phần mềm của Got It phát triển. Dịch vụ này giúp kiểm...
Cơ chế Sandbox và câu chuyện khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam

Cơ chế Sandbox và câu chuyện khởi nghiệp sáng tạo ở Việt Nam

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Doanh nghiệp có thể đề xuất thí điểm Sandbox thông qua Bộ TT&TT'

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Doanh nghiệp có thể đề xuất thí điểm Sandbox thông qua Bộ TT&TT'

Phát triển doanh nghiệp công nghệ: 'Chìa khóa hóa Rồng'

Phát triển doanh nghiệp công nghệ: 'Chìa khóa hóa Rồng'

Việt Nam hướng đến phát triển các doanh nghiệp công nghệ

Việt Nam hướng đến phát triển các doanh nghiệp công nghệ

Đội ngũ thiết kế sản phẩm của Got It giành giải thưởng về thiết kế: A' Design Award

Đội ngũ thiết kế sản phẩm của Got It giành giải thưởng về thiết kế: A' Design Award

Công ty của người Việt giành giải thưởng hàng đầu thế giới về thiết kế