Thái Nguyên báo cáo Thủ tướng vụ nhà máy thép thành đô thị

Thái Nguyên báo cáo Thủ tướng vụ nhà máy thép thành đô thị

Lộ sai phạm trong đấu giá tại nhà máy thép thành siêu đô thị nghìn tỷ

Lộ sai phạm trong đấu giá tại nhà máy thép thành siêu đô thị nghìn tỷ

Thái Nguyên báo cáo vụ 'nhà máy thép biến thành khu đô thị'

Thái Nguyên báo cáo vụ 'nhà máy thép biến thành khu đô thị'

Vụ khai tử nhà máy thép để xây khu đô thị Thái Hưng Eco City: Phó thủ tướng chỉ đạo nóng

Vụ khai tử nhà máy thép để xây khu đô thị Thái Hưng Eco City: Phó thủ tướng chỉ đạo nóng

'Siêu đô thị' Gia Sàng bị yêu cầu kiểm tra việc thu hồi đất

'Siêu đô thị' Gia Sàng bị yêu cầu kiểm tra việc thu hồi đất

'Khai tử' nhà máy thép xây siêu đô thị, Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra

'Khai tử' nhà máy thép xây siêu đô thị, Phó Thủ tướng chỉ đạo kiểm tra

Phó TT Trương Hòa Bình chỉ đạo kiểm tra việc thu hồi đất nhà máy thép Gia Sàng

Phó TT Trương Hòa Bình chỉ đạo kiểm tra việc thu hồi đất nhà máy thép Gia Sàng

Vì sao nhà máy thép Gia Sàng biến thành đô thị nghìn tỷ Thái Hưng Eco City?

Vì sao nhà máy thép Gia Sàng biến thành đô thị nghìn tỷ Thái Hưng Eco City?

Làm rõ hô biến nhà máy thép Gia Sàng thành đô thị

Làm rõ hô biến nhà máy thép Gia Sàng thành đô thị

Thái Hưng đã được cho phép chuyển 21,4ha đất thuê 50 năm thành đất ở lâu dài thế nào ?

Thái Hưng đã được cho phép chuyển 21,4ha đất thuê 50 năm thành đất ở lâu dài thế nào ?

'Lộ sáng' nhiều sai phạm trong bán đấu giá tài sản tại nhà máy thép Gia Sàng

'Lộ sáng' nhiều sai phạm trong bán đấu giá tài sản tại nhà máy thép Gia Sàng

Tháo dỡ nhà máy biểu tượng ở đất thép, dự án khu đô thị 'mọc lên'

Tháo dỡ nhà máy biểu tượng ở đất thép, dự án khu đô thị 'mọc lên'