Cảnh giác với thủ đoạn bán thực phẩm chức năng qua mạng và qua tổng đài tư vấn

Cảnh giác với thủ đoạn bán thực phẩm chức năng qua mạng và qua tổng đài tư vấn

Thực phẩm chức năng 'hô biến' thành thuốc chỉ nhờ quảng cáo

Thực phẩm chức năng 'hô biến' thành thuốc chỉ nhờ quảng cáo

Công ty Cổ phần Latigg: Quảng cáo sản phẩm vượt phép?

Công ty Cổ phần Latigg: Quảng cáo sản phẩm vượt phép?

Phạt 8 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Phạt 8 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

Xử phạt Công ty dược Hoàng Long hơn 200 triệu đồng

Xử phạt Công ty dược Hoàng Long hơn 200 triệu đồng

8 công ty vi phạm về an toàn thực phẩm, bị phạt hơn 570 triệu đồng

Vì sao công ty dược Hoàng Long bị Cục An toàn thực phẩm phạt hơn 200 triệu đồng?

Vì sao công ty dược Hoàng Long bị Cục An toàn thực phẩm phạt hơn 200 triệu đồng?

Phạt 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp dùng hình ảnh nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm

Phạt 100 triệu đồng đối với doanh nghiệp dùng hình ảnh nhân viên y tế để quảng cáo thực phẩm