Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM

Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban quản lý Đường sắt đô thị TPHCM

Ông Lê Nguyễn Minh Quang chính thức thôi chức Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP. HCM

Ông Lê Nguyễn Minh Quang chính thức thôi chức Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP. HCM

Ông Lê Nguyễn Minh Quang thôi chức Trưởng BQL đường sắt đô thị

Ông Lê Nguyễn Minh Quang thôi chức Trưởng BQL đường sắt đô thị

TP HCM: Chính thức miễn nhiệm ông Lê Nguyễn Minh Quang

TP HCM: Chính thức miễn nhiệm ông Lê Nguyễn Minh Quang

Vi phạm ở dự án metro số 1: Phải làm rõ việc thay đổi thiết kế

Vi phạm ở dự án metro số 1: Phải làm rõ việc thay đổi thiết kế

Ông Lê Nguyễn Minh Quang: Khi nghỉ tôi sẽ chia sẻ nhiều điều

Ông Lê Nguyễn Minh Quang: Khi nghỉ tôi sẽ chia sẻ nhiều điều

Những chuyện 'động trời' ở dự án đường sắt đô thị TP.HCM

Những chuyện 'động trời' ở dự án đường sắt đô thị TP.HCM

Thay đổi thiết kế tường vây: Trưởng BQL đường sắt đô thị TPHCM nói gì?

Thay đổi thiết kế tường vây: Trưởng BQL đường sắt đô thị TPHCM nói gì?

Trưởng BQL đường sắt nói về việc thay đổi độ dày tường vây metro số 1

Trưởng BQL đường sắt nói về việc thay đổi độ dày tường vây metro số 1

Tuyến metro số 1 TPHCM: Gàu múc đất hiện có chỉ thi công được 1,5m

Tuyến metro số 1 TPHCM: Gàu múc đất hiện có chỉ thi công được 1,5m

Trưởng BQL Đường sắt đô thị TP.HCM bác tin bị tạm đình chỉ

Trưởng BQL Đường sắt đô thị TP.HCM bác tin bị tạm đình chỉ

Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM bác tin bị đình chỉ

Trưởng ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM bác tin bị đình chỉ

Phó Ban quản lý đường sắt đô thị TP. HCM đi nước ngoài khi chưa được phép

Phó Ban quản lý đường sắt đô thị TP. HCM đi nước ngoài khi chưa được phép

Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM đi nước ngoài khi chưa được phép

Phó Trưởng Ban Quản lý đường sắt đô thị TP HCM đi nước ngoài khi chưa được phép

Tạm đình chỉ công tác của Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM

Tạm đình chỉ công tác của Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị TP.HCM