Công nghệ VR có thể giảm đau cho bệnh nhân

Công nghệ VR có thể giảm đau cho bệnh nhân

Israel - Palestine: Khám phá cuộc sống của nhau bằng VR

Israel - Palestine: Khám phá cuộc sống của nhau bằng VR

Ứng dụng công nghệ mới vào đào tạo nghề

Ứng dụng công nghệ mới vào đào tạo nghề

Dùng công nghệ thực tế ảo để cai nghiện ma túy cho bệnh nhân

Dùng công nghệ thực tế ảo để cai nghiện ma túy cho bệnh nhân

Dùng công nghệ thực tế ảo để cai nghiện ma túy cho bệnh nhân

Dùng công nghệ thực tế ảo để cai nghiện ma túy cho bệnh nhân

Trung Quốc dùng công nghệ thực tế ảo cắt cơn người nghiện

Trung Quốc dùng công nghệ thực tế ảo cắt cơn người nghiện

Trung Quốc sử dụng công nghệ thực tế ảo giúp cai nghiện

Trung Quốc sử dụng công nghệ thực tế ảo giúp cai nghiện

Startup Việt và thế kỷ trải nghiệm

Startup Việt và thế kỷ trải nghiệm