Làng nghề náo nức chuẩn bị 'đi hội'

Làng nghề náo nức chuẩn bị 'đi hội'

Hanoi Gift Show 2018 – quy tụ những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu

Hanoi Gift Show 2018 – quy tụ những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu

Hanoi Gift Show 2018 - Cơ hội kết nối hợp tác giữa các làng nghề

Hanoi Gift Show 2018 - Cơ hội kết nối hợp tác giữa các làng nghề

Hanoi Gift Show 2018: Đa dạng quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ

Hanoi Gift Show 2018: Đa dạng quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ

Hanoi Gift Show 2018: Thúc đẩy xuất khẩu thủ công mỹ nghệ bền vững

Hanoi Gift Show 2018: Thúc đẩy xuất khẩu thủ công mỹ nghệ bền vững

Khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018

Khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018

Hơn 650 gian hàng tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018

Hơn 650 gian hàng tại Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018

650 gian hàng, 250 doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội

650 gian hàng, 250 doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội

250 doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội

250 doanh nghiệp tham gia Hội chợ quốc tế quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Ngày 17-10, khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Ngày 17-10, khai mạc Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội

Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ: Phát huy ý tưởng sáng tạo

Thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ: Phát huy ý tưởng sáng tạo

Phát động động cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018

Phát động động cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ Hà Nội 2018

Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ và vinh danh nghệ nhân tiêu biểu ngành TCMN Hà Nội năm 2018

Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ và vinh danh nghệ nhân tiêu biểu ngành TCMN Hà Nội năm 2018

Hà Nội phát động cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ

Hà Nội phát động cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ